"CZĘSTO O NASZYCH RODZINACH MYŚLIMY BARDZO KRYTYCZNIE, A JEDNAK  WE WSPOMNIENIACH
PIĘKNIEJĄ. NAWET NIEJEDNĄ FOTOGRAFIĘ MATKI CAŁUJĄ LUDZIE PO  LATACH JAK ŚWIĘTY OBRAZEK. OJCIEC TEŻ PO UPŁYWIE LAT WYDAJE NAM SIĘ ŚWIĘTY,  CHOĆBY NAWET STRASZYŁ KIEDYŚ JAK HEROD.
                                                                              Ks. Jan  TWARDOWSKI