Wszystkie zgromadzone na stronie informacje i materiały są własnością autorów. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez
zgody twórców narusza prawa autorskie.
WSTĘP
 
Czytając różnego rodzaju czasopisma, posługując się Internetem, słuchając radia i telewizji, czasami napotykaliśmy na swojsko brzmiące nazwisko Wilczewski. Niektórzy z nich są nam znani, jako bliscy krewni, znakomita większość natomiast to  nieznani osobiście, jakby zupełnie obcy ludzie. Ale czy tak naprawdę obcy? Przecież nosząc to samo nazwisko coś nas jednak łączy, również wtedy, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Łączy nas nie współczesność a wspólne korzenie z minionych lat. To spowodowało, że poczuliśmy potrzebę poznania tych ludzi bliżej.
 
Lecz jak tego dokonać nie znając ich adresów pocztowych, elektronicznych czy telefonów. Postanowiliśmy spróbować stworzyć jakby skrzynkę kontaktową wszystkich tych, którzy nosząc nazwisko Wilczewski i oczywiście wyrażając na to ochotę i zgodę, mogli tą drogą móc się bliżej poznać i spróbować odtworzyć powiązania genealogiczne. Dodatkowym impulsem dla nas było „Drzewo genealogiczne rodu Wilczewskich” opracowane w latach 70-tych XX wieku przez nieżyjących już Zbigniewa z Jeleniej Góry i jego rodzonego brata Brunona z Lublina. W oparciu o możliwości jakie daje wykorzystanie komputera stworzona została mała baza informacji o rodzinie Wilczewskich, której udokumentowane początki sięgają XIV wieku, kiedy to jeden z członków rodu otrzymał szlachectwo z rąk księcia Litewskiego Gedymina za zasługi w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Jest w niej zawarte około 450 osób, w większości z odległych nam czasów, ale również współcześni.
 
Posiadane dane o przodkach często ograniczają się jedynie do imienia i nazwiska, brak w większości przypadków miejsca gdzie mieszkali i jak potoczyło się ich życie. Nie pracujemy nad „rozwojem” drzewa sami. Znaleźliśmy pasjonatów tej działalności i cierpliwych poszukiwaczy w osobach: Janusza ze Starogardu Gdańskiego, Aleksandry i Sebastiana z Gdańska, jak również innych członków rodziny z Małopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Pomorza. W tym miejscu należy również wspomnieć o nieżyjącym już Henryku z Gliwic – badaczu rodowej genealogii. Jego wysiłek został również wykorzystany.
 
Liczymy na wszystkich Wilczewskich, którzy zajrzą na „swoją” stronę i którym bliska będzie chęć poznania swoich korzeni. Bardzo ciekawe kontakty zostały nawiązane z Wilczewskimi ze Stanów Zjednoczonych czy z Rosji. Na przestrzeni dziejów można znaleźć wśród Wilczewskich nie tylko piastujących stanowiska sędziów ziemskich, podkomorzych i kasztelanów ale również senatorów i posłów w tym elektorów Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II i Stanisława Augusta. Różne wiatry „rozganiały” przodków po całym świecie, na zachód w początkach XIX wieku za chlebem, w tym samym okresie na wschód w kibitkach.
 
Również późniejsze burze dziejowe miały na to niebagatelny wpływ.  Byli wśród Wilczewskich żołnierze września 1939, ginący na północy Polski i walczący w armii Andersa na frontach zachodnich. Byli cichociemni zrzucani do okupowanego kraju i zsyłani do Donbasu w 1945r. W latach późniejszych również tacy, którzy opuszczali swój rodzinny kraj zmuszeni sytuacją w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Większość żyje w ojczystym kraju i liczymy bardzo na to, że zdecydują się na pomoc i współtworzenie szeroko pojętej kroniki rodzinnej.
 
Może wzorem innych rodzin uda nam się kiedyś zebrać się na Zjeździe Rodzinnym w Wilczewie k/Sztumu, które wg źródeł jest udokumentowaną kolebką. Sami nie dokonamy tego, zapraszamy więc na stronę WWW, prosząc o kontakt oraz uzupełnienie lub skorygowanie informacji zawartych w prezentowanym drzewie.
 
Na zakończenie chcielibyśmy zapoznać gości, którzy zawitali na stronę, z jedną z legend przekazywanych od pokoleń wśród Wilczewskich. Otóż ponoć nad całym Rodem pieczę sprawują dobre duszki Zempatis i Szalajtis. Jeśli którykolwiek z Wilczewskich zostanie skrzywdzony, duszki sprawią, że jeszcze za życia uzyska on pełną satysfakcję a krzywdzący poniesie karę.
 
W galerii fotograficznej przedstawiliśmy najciekawsze zdjęcia z odbytej we wrześniu 2002 roku “podrózy sentymentalnej” na Podole. Odnaleźliśmy stare groby Wilczewskich na cmentarzu parafialnym w Minkowcach i Kużelowej Wielkiej. Do dzisiejszego dnia zachowały się tam nagrobki nawet z 1849r. Publikujemy również zdjęcia starych dworków, gdzie do wybuchu rewolucji 1917r mieszkali nasi Dziadowie i Pradziadowie.
 
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy zechcieli do nas zawitać      
-    Krystyna Hajdukiewicz z.d. Wilczewska 
-    Juliusz Wilczewski